Bjørn Ottesen er rørlegger

Rørlegger til badet?

Ring oss på
23 33 07 53

Bytte ut oljefyr?

I 2020 blir det innført forbud mot bruk av oljefyr og oljetank i Norge. Flush-vvs har derfor spesialisert seg på å fjerne disse og erstatte med varmeløsninger som støttes av Enova. Tiltakene det gis støtte til er væske-til-vann varmepumpe, luft-til-vann varmepumpe og fjernvarme. Om du gjør dette skiftet nå i 2018, gir Enova deg fra 20.000 kroner i støtte. Beløpet halvveres i 2019 og avvikles helt når forbudet blir innført i 2020. Flush-vvs gjør jobben for deg nå.


1. Snøsmelteanlegg
2. Solfanger
3. Gjenvinning av temperatur fra avløp og dusjvann
4. Kjøling/Aircondition
5. Tappevann/Varmtvann
6. Gulvvarme
7. Radiatorvarme
8. Gasspeis
9. Varmepumpe
10. Akkumulatortank
11. Gasskjele
12. Varmtvannsbereder
13. Gasstank
14. Jordvarme

Hva kan vi gjøre for deg?

Flush vvs har ekspertise når det gjelder å skaffe varme fra naturen; fra fjellet, jorden, luften, vannet, og fra gass. For dersom du ønsker å tenke miljøvennlig, er det mange måter å gjøre det på. Her gir vi deg gode tips og råd som kan spare deg for høye energiregninger. Blant annet takket være det miljøvennlige faktum at Oslo og andre kommuner gir tilskudd til gode enøktiltak.Vi i Flush kan hjelpe deg i alle faser av prosessen:

Som rådgivere. I samarbeid med deg finner vi den energibesparende metoden som passer best ut fra dine ønsker og prosjektets naturlige forutsetninger. Vi kan også foreta en modernisering av ditt vannbårne anlegg til et nytt og miljøbesparende anlegg.

Som søkere. Vi bistår med hjelp til å få med de vesentlige momentene når søknad om enøkstøtte e.l. skal leveres. Det er dumt å gå glipp av tilskudd på grunn av manglende detaljkunnskaper.

Som prosjektledere. Når det gjelder prosjektering har vi sertifisering av klasse 2 via Statens bygningstekniske tjeneste. Oppdragene våre varierer, fra eneboliger til store bygg og bygårder.

Som installatører. Vi har sertifisering av klasse 3 på utførelse, og kan skaffe deg en rekke ulike, men gunstige, energibesparende løsninger. Til lands, til vanns – og i luften med!

Sol ute, sol inne!

Uansett om du ender opp med å spare energi ved hjelp av bergvarme, jordvarme, sjøvann eller luft er det solenergi det er snakk om. Den miljøvennlige solenergien ligger lagret så å si overalt, det er bare et spørsmål om å temme den og lede den på en måte som varmer opp hos deg.

Via bergvarme

Energien ligger lagret i fjellet – og ledes opp via rør som ligger på opptil 200 meters dybde. En bergvarmepumpe tar liten plass på tomten og gir jevn temperatur året rundt. Les mer…

Via jordvarme

En slange legges i slynge en meter under jorden for å lokke frem den solenergien som ligger latent lagret i jordsmonnet. Jordvarmepumpe benyttes gjerne når fjellgrunnen er litt utilgjengelig eller du ikke vil bore på tomten. Startkostnadene er mindre enn ved bergvarme. Les mer…

Via sjøvarme

Det ligger solenergi og venter i sjøen også. Ved hjelp av en slange som slynger seg frem og tilbake på sjøbunnen fanges denne energien opp. Ingen boring og eller inngrep på tomten er nødvendig. Les mer…

Via luftvarme

En såkalt luft/luft-varmepumpe henter energi fra luften utenfor huset eller bygningen som skal varmes opp, men den kan ikke varme opp vann eller by på jevn temperatur hele året. Hvis du ønsker å gi hele huset varme og varmtvann med en liknende varmepumpe, kan du få installert en luft/vann-varmepumpe, der uteluften varmer opp innevannet. Luftvarmepumper krever en forholdsvis beskjeden investering, og krever sjelden meldeplikt til kommunen. Les mer…

Via fjernvarme

Vi kan også hjelpe deg med å bli koblet til et distribusjonsnett for fjernvarme. Da fjerner vi forurensende oljekjeler, renoverer og bygger om slik at du kan ta i mot fjernvarmen, som kommer distribuert fra større anlegg med en mer miljøvennlig profil enn hus med gamle oljefyrer kan by på. Les mer…

Via solpaneler

Ved bruk av solpaneler på taket er det, kanskje i motsetning til noen av eksemplene ovenfor, ingen tvil om at det handler om solenergi. Varmen kommer direkte fra solen og varmer opp vann som går i spiraler ned i en akkumulator, der varmen sendes fra og spres etter behov. Les mer…

Vannbåren varme

Felles for så å si alle de alternative fyringsanleggene vi kan hjelpe deg med, er den vannbårne varmen. Uansett hvordan varmen bringes til en bygning er det et vannbårent anlegg som sprer den fra rom til rom og mellom etasjene. Vannet sirkulerer via gulvene eller via rør og radiatorer. Les mer…

Via gasskjele

Vi kan også levere gassanlegg for oppvarming av vannbårne systemer. Vi er foreløpig ikke så vant til å bruke gass her til lands, men gass er raskere, det blir varmt med én gang. Gass er mer effektivt, mer plassbesparende og renere enn olje. Dessuten har gasskjelen ca 10-15% mindre CO2-utslipp enn en oljekjele. Gass er en ekstremt effektiv form for oppvarming. Les mer…

Det finnes med andre ord et utall måter å bedrive energisparing på, og vi kan hjelpe deg med alle sammen!